LT
EN
Doc. Algimanto Šimkaus vidaus ir endokrininių ligų klinika „Therapia scientifica“
Apie centrą
Paslaugos
Gydytojai
Straipsniai
Draugai
ES Parama
Kontaktai
(8 37) 311 579

Mano susitikimai su ekstrasensais

liepos 18, 2010
Doc. Algimantas Šimkus

Maždaug apie 1960 metus į Kauno Kūno kultūros institutą  atvyko hipnozės specialistas iš Rusijos, berods iš Gorkio – Ivanovas (vardo neprisimenu). Jis dirbo sporto medicinos srityje, hipnotizuodavo žymiausius tuometinės Sovietų Sąjungos sportininkus, pavyzdžiui, garsiąją disko metikę Niną Dumbadzę, SSRS plaukimo rinktinės narius, kad jie pasiektų geresnių rezultatų tarptautinėse varžybose. Kūno kultūros institute jis skaitė paskaitas apie hipnozę ir demonstravo hipnozės seansus. Tris savo pasirodymus Ivanovas suruošė ir Kauno medicinos institute. Pirmasis buvo skirtas studentų mokslinės draugijos nariams ir vyko Kauno klinikų didžiojoje auditorijoje. Čia atėjo ne tik studentai, bet ir klinikų gydytojai. Tarp jų buvau ir aš. Auditorija buvo pilna. Auditorijos centre buvo pastatyta kušetė, šalia jos – fonokardiografas ir jo garso reproduktorius širdies tonams transliuoti. Ivanovas atvyko su viena Kūno kultūros instituto studente. Ją paguldė ant kušetės. Kardiologai širdies plote pritvirtino fonokardiografo mikrofoną ir jį sujungė su garso reproduktoriumi. Ivanovas studentę užmigdė, iš lėto skaičiuodamas iki trijų ir, kaip įprasta, sakydamas, kad jos vokai sunkėja, akys merkiasi, aplinkui tamsėja ir norisi miego. Suskaičiavus iki trijų studentė užmigo ir užmerkė akis. Visa auditorija girdėjo jos širdies tonus. Užhipnotizuotosios širdis plakė tvarkingai ir ramiai. Tuomet Ivanovas pasakė, kad studentė turės dalyvauti Lietuvos lengvosios atletikos pirmenybėse, kur bėgs 400 metrų. Širdies dūžiai padažnėjo. Ivanovas pasakė, kad einame į starto vietą. Širdies dūžiai dar daugiau padažnėjo.

– Duodamas startas, - pasakė Ivanovas, - pasiruošti, dėmesio, jau! Bėgate! Studentė tebegulėjo ramiai, o jos širdies dūžiai nepaprastai padažnėjo.

     - Jūs esate pirmaujančiųjų tarpe, sakė Ivanovas, dar pasistenkite, dar greičiau! Širdis dirbo kaip kulkosvaidis.

     - Finišas! Jūs pirmoji! Jūs Lietuvos čempionė! Prieina treneris ir jums įteikia gėles.

    Studentė tebegulėjo ramiai, užsimerkusi, bet laiminga šypsojosi.   

    Vėl suskaičiavęs iki trijų, ir sakydamas, kad vokai darosi lengvesni, akys po truputį atsimerkia, aplink švinta, Ivanovas ją prabudino. Studentė atsisėdo.

     Hipnotizuotojas paklausė studentės ką ji veikė. Ši nedrąsiai atsakė, kad jai atrodo, kad ji dalyvavo Lietuvos lengvosios atletikos pirmenybėse. Į klausimą, kaip ten jai pavyko, ji šypsodamasi sakė, kad ji užėmė pirmąją vietą 400 m bėgime.

Antrąjį kartą Ivanovas skaitė paskaitą ir diskutavo su Medicinos instituto dėstytojais, kur buvo sutiktas nepatikliai ir netgi priešiškai. Tenka pripažinti, kad tuometiniai instituto psichiatrai,  buvo visiškai atsilikę. Nei vienas jų nemokėjo taikyti hipnozės. Studentai baigdavo institutą, nepamatę nei vieno hipnozės seanso.

 Tačiau institute plačiai pasklido gandas apie nepaprastai įdomų pirmąjį Ivanovo pasirodymą. Todėl į trečiąjį jo pasirodymą Medicinos instituto didžiojoje auditorijoje susirinko daugybė dėstytojų, gydytojų, studentų ir darbuotojų. Šioje auditorijoje niekada nesu matęs tiek žmonių. Sėdėjo beveik vienas ant kito, ant suolų, ant laiptų, stovėjo viršuje ir apačioje, praėjimuose. Ivanovas atvyko su kita Kūno kultūros instituto studente, bet į auditoriją negalėjo įeiti, nes įėjime buvo pilna stovinčių žmonių. Lektorius paprašė, kad kas nors išeitų iš auditorijos ir įleistų juos. Niekas neišėjo, tik stovintieji praėjime maksimaliai susispaudė, įtraukė pilvus, ir Ivanovas su studente šiaip taip prasiskverbė į auditoriją. Kadangi visur stovėjo žmonės ir demonstruoti hipnozės seanso nebuvo įmanoma, Ivanovas rado išeitį. Jis užlipo ant stalo, ant jo užkėlė kėdę ir ten pasodino studentę. Ją įprastiniu būdu užhipnotizavo. Studentė miegojo, sėdėdama ant kėdės. Vykdydama Ivanovo duodamas užduotis, ji rinko nesamas gėles, grojo nesama gitara ir atlikinėjo kitus paprastai hipnotizuotojų demonstruojamus triukus. Pabaigoje Ivanovas pademonstravo išliekamąjį hipnozės efektą. Dar miegančiai studentei jis liepė pabudus suploti rankomis. Suskaičiavus iki trijų studentė prabudo. Jos rankos ėmė artėti viena prie kitos ir ji staiga keletą kartų suplojo. Ivanovas paklausė, kodėl ji ploja, juk čia į ją žiūri daug žmonių. Studentė atsakė, kad jai atrodo, jog ji kitaip pasielgti negalėjo.    

Paskaitos pabaigoje Ivanovas papildomai papasakojo apie išliekamąjį hipnozės efektą. Odesoje užhipnotizavęs studentą jam įteigė, kad imtų ploti rankomis 6 val. vakaro. Pastarasis tuo laiku važiavo tramvajumi ir pradėjo ploti. Tai labai nustebino kitus keleivius.

Po kurio laiko Kauno medicinos institute psichiatrų prestižą  išgelbėjo neuropatologas docentas Vytautas Kuliukas, gerai įsisavinęs hipnozės techniką ir jau galėjęs ją pademonstruoti studentams.

 

© 2013 Terapija.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios Statybos